Inburgering 1
Inburgering 2

 

Tijdens deze duale opleiding volg je tegelijk Nederlandse les of de inburgeringscursus samen met een entree-opleiding.

Je kunt kiezen uit drie richtingen: zorg, techniek of logistiek. Hierdoor gaat het leren van de Nederlandse taal sneller en ontvang je na een jaar een entree-diploma (mbo niveau 1) én je inburgeringsdiploma en/of Nederlands certificaat niveau A2 (of hoger).

Meer informatie over duale trajecten

 

De wet IKK vermeldt dat de inzet van stagiaires en medewerkers die nog niet voldoen aan de eisen voor minimum taalniveau voor beroepskrachten, moet worden beperkt. Daarom organiseert het Ster College taaltoetsingen voor kinderopvangorganisaties die gericht zijn op het voldoen aan deze taaleisen.

Toetsing in het kader van de wet IKK

 

Als taalvrijwilliger maak je met jouw steun, enthousiasme en betrokkenheid het verschil in iemands leven. Of je nu actief bent als taalmaatje, taallessen verzorgt of advies geeft. Door jouw inzet geef je iemand de kans om zijn of haar basisvaardigheden te verbeteren, zoals lezen en schrijven, rekenen of omgaan met de computer.

Maar hoe zorg je er voor dat je mensen op de juiste manier begeleid bij het leren lezen, schrijven, spreken en luisteren? Hoe bereid je een les voor? Waar haal je inspiratie voor nieuwe werkvormen vandaan? En hoe voorzie je iemand die de taal (beter) willen leren van een goed passend advies?

Om je hierbij te ondersteunen en te begeleiden, hebben we met onze partners een scholingsplan voor vrijwilligers uit de regio Zuidoost Brabant opgesteld. Alle taalvrijwilligers die actief zijn in deze regio kunnen gebruikmaken van een uitgebreid trainingsaanbod, variërend van een basistraining tot een training op maat.

Klik hier voor onze trainingen voor taalvrijwilligers
VAVO 1
VAVO 2

Online infoavond
donderdag 4 maart
19.00 – 21.00 uur

 

Om een opleiding te volgen bij het Ster College moet je in principe minimaal 18 jaar zijn. Als je 16 of 17 jaar bent, kun je vavo-onderwijs volgen via de wettelijke Rutte-route. Het is zowel mogelijk om een volledig pakket te volgen als één of meerdere vakken.

Het vavo is speciaal geschikt voor:

• Studenten die al een diploma hebben behaald en een opleiding op een hoger niveau willen volgen;

• Studenten die al een diploma hebben behaald en een ander profiel of extra vakken willen doen om zo de aansluiting bij de gewenste opleiding te verbeteren;

• Studenten die nog geen diploma hebben behaald (b.v. gezakt op de dagschool).

Meer informatie over het vavo
Cursussen 1
Cursussen 2

Als je moeite hebt met lezen, schrijven, spreken, rekenen of met een computer werken, dan heb je het soms moeilijk. Je komt alleen te staan en valt soms buiten de boot. Het is ook niet goed als je niet kunt doen of niet kunt bereiken wat je graag wilt, omdat je de Nederlandse taal niet goed genoeg beheerst.

Het Ster College kan je helpen om een betere plek te krijgen in de maatschappij. Het Ster College organiseert cursussen voor iedereen vanaf 18 jaar. Je kunt bij ons terecht als je (beter) Nederlands wilt leren lezen, schrijven, spreken of verstaan. Ook geven wij cursussen rekenen en basis computergebruik.

Wilt u tijdens uw taalcursus direct een opleiding volgen? Kijk dan bij duale trajecten van het Summa College.

Meer informatie over cursussen
Het Ster College is onderdeel van het Summa College. Lees onze privacyverklaring, de klachtenregeling en het reglement Commissie van Beroep.