VWO

In 1 jaar je vwo-diploma halen

Je kunt het vwo (examenjaar, 1-jarig) volgen, afhankelijk van je voor­opleiding en het profiel dat je kiest. Elke student krijgt een intake­gesprek waarin de toelatings­eisen en de studie doorgenomen worden. Tijdens je studie neem je deel aan het vwo-examen en ontvang je bij goed gevolg een diploma. Maar het is ook mogelijk om slechts één of enkele vakken te volgen. Als je van een vak het examen haalt, ontvang je voor dat vak een certificaat.

Vwo (examenjaar, 1-jarig)

Toelatingseisen
 • Je hebt vwo 5 gedoubleerd, met gemiddeld een cijfer 5,5 voor alle examenvakken én maximaal één 5 voor de vakken Nederlands, Engels, wiskunde (de rest is 6 of hoger) én een volledige cijferlijst of;
 • je bent gezakt voor het vwo-examen of;
 • je hebt een havodiploma met gemiddeld 6,5 voor alle vakken met een CE of een vergelijkbaar (gewaardeerd) diploma + B2 niveau Nederlands:
  • de profielvakken (je behoudt je profiel);
  • voor de kernvakken Ne + En heb je minimaal het cijfer 6;
 • voor wiskunde gelden nog aanvullende eisen;
 • voor het profiel C+M heb je wiskunde in pakket havo gevolgd;
 • voor de profielen E+M / N+G / N+T wordt, afhankelijk van je taalniveau, een extra inspanning gevraagd. Dit geldt voor het verplichte vak Duits of Frans of Spaans (afhankelijk van de keuze tweede moderne vreemde taal in het gemeenschappelijke deel).

Aanbod vwo-profielen

Voor bepaalde profielen zijn er nog aanvullende eisen. Je hebt altijd eerst een individueel intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt vastgesteld of je toelaatbaar bent.

Je kunt de hele opleiding volgen, maar je kunt ook deelcertificaten halen voor één of meer vakken.

Profiel

Vakkenpakket

Gemeenschappelijk deel

 • Deze vakken krijg je altijd, welk profiel je ook kiest.
 • Als je een volledig diploma wilt halen is dit deel verplicht.
 • Nederlands
 • Engels
 • Tweede moderne vreemde taal (Frans – Duits – Spaans)
 • Maatschappijleer
Natuur en techniek
 • Wiskunde B
 • Natuurkunde
 • Scheikunde
 • Biologie of wiskunde D
Natuur en gezondheid
 • Wiskunde A of B
 • Biologie
 • Scheikunde
 • Natuurkunde of aardrijkskunde
Economie en maatschappij
 • Wiskunde A of B
 • Economie
 • Geschiedenis
 • Moderne vreemde taal of aardrijkskunde of bedrijfseconomie
Cultuur en maatschappij
 • Wiskunde C
 • Geschiedenis
 • Aardrijkskunde of economie
 • Kunst of moderne vreemde taal
Profielwerkstuk

 • Als je een volledig diploma wilt halen is dit deel verplicht.
Vrij deel

 • Kies tenminste één vak uit de profielvakken en het vak hiernaast.
 • Als je een volledig diploma wilt halen is dit deel verplicht.
 • Spaans elementair