Havo

In 1 of 2 jaar je havo-diploma halen

Afhankelijk van je vooropleiding kun je instromen in havo 4 (2-jarig) of havo 5 (examenjaar, 1-jarig). Elke student krijgt een intakegesprek waarin de toelatingseisen en de studie worden doorgenomen. Tijdens je studie neem je deel aan het havo-examen en ontvang je bij goed gevolg een diploma. Maar het is ook mogelijk om slechts één of enkele vakken te volgen. Als je van een vak het examen haalt, ontvang je voor dat vak een certificaat.

Havo 4 (2-jarig)

Het havo 4 traject duurt twee jaar. Je kunt deze opleiding volgen als je:

 • naar het eindexamenjaar havo wil of;
 • een beroepsopleiding wilt volgen maar je weet nog niet welke.

Beroepenoriëntatie en het opdoen van studievaardigheden zijn belangrijke onderdelen van deze opleiding.

Toelatingseisen

 • Je bent bevorderd van havo 3 naar havo 4 of;
 • je hebt havo/vwo 4 gedoubleerd of;
 • je hebt een diploma vmbo-t/g (of mavo-D) of een vergelijkbaar (gewaardeerd) diploma + B1 niveau Nederlands:
  • profiel Economie en maatschappij met wiskunde in je pakket;
  • profiel Cultuur en maatschappij met Frans, Duits of Spaans t/m klas 3 (cijfer 6) in je pakket;
  • profiel Natuur en gezondheid met wiskunde (cijfer 7 indien je wiskunde B kiest) en biologie of nask 1 in je pakket;
  • profiel Natuur en techniek met wiskunde (cijfer 7) en nask 1 in je pakket.

Havo 5 (examenjaar, 1-jarig)

Toelatingseisen

 • Je bent voor de betreffende vakken bevorderd naar havo 5 of vwo 5 (voor hetzelfde profiel) of;
 • je bent gezakt voor het havo- of vwo-examen of;
 • je hebt havo 4 / vwo 4 gedoubleerd, met een gemiddeld cijfer 5,5 voor alle examenvakken én maximaal één 5 voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde (de rest is 6 of hoger) én een volledige cijferlijst of;
 • je hebt een diploma vmbo t/g met een gemiddeld cijfer 7,5 voor de algemeen vormende vakken (avo) of een vergelijkbaar (gewaardeerd) diploma + B2 niveau Nederlands:
  • profiel Economie en maatschappij met wiskunde in je pakket;
  • profiel Cultuur en maatschappij met Frans of Duits of Spaans t/m klas 3 (cijfer 6) in je pakket;
  • profiel Natuur en gezondheid met wiskunde (cijfer 8 indien je wiskunde B kiest) en met biologie of nask 1 in je pakket;
  • profiel Natuur en techniek met wiskunde (cijfer 8) en met nask 1 in je pakket.

Aanbod havo-profielen

Voor bepaalde profielen zijn er nog aanvullende eisen. Je hebt altijd eerst een individueel intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt vastgesteld of je toelaatbaar bent.

Je kunt de hele opleiding volgen, maar je kunt ook deelcertificaten halen voor één of meer vakken.

Profiel

Vakkenpakket

Gemeenschappelijk deel

 • Deze vakken krijg je altijd, welk profiel je ook kiest.
 • Als je een volledig diploma wilt halen is dit deel verplicht.
 • Nederlands
 • Engels
 • Maatschappijleer
 • Oriëntatie studie en beroep (alleen in havo 4)
Natuur en techniek
 • Wiskunde B
 • Natuurkunde
 • Scheikunde
 • Biologie of wiskunde D
Natuur en gezondheid
 • Wiskunde A of B
 • Biologie
 • Scheikunde
 • Natuurkunde of aardrijkskunde
Economie en maatschappij
 • Wiskunde A of B
 • Economie
 • Geschiedenis
 • Moderne vreemde taal of aardrijkskunde of bedrijfseconomie
Cultuur en maatschappij
 • Geschiedenis
 • Moderne vreemde taal
 • Aardrijkskunde of economie
 • Kunst of moderne vreemde taal
 • Rekenen (indien geen wiskunde in pakket)
Profielwerkstuk

 • Als je een volledig diploma wilt halen is dit deel verplicht.
Vrij deel

 • Kies tenminste één vak uit de profielvakken en het vak hiernaast.
 • Als je een volledig diploma wilt halen is dit deel verplicht.
 • Spaans elementair