Kosten

Kosten

Bij een voltijdopleiding bedraagt het lesgeld voor een student van 18 jaar en ouder € 1.449,- (schooljaar 2024-2025).

Volg je één of meer vakken (deeltijder), dan betaal je cursusgeld, ongeveer € 153,- per vak. In dat geval kom je wellicht in aanmerking voor de ‘tegemoetkoming deeltijders’. Dit kun je navragen bij DUO. Het cursusgeld op jaarbasis voor het volgen van een vak is afhankelijk van het aantal lesuren per week. Je bent cursusgeld verschuldigd zodra je geplaatst bent.

Als Rutte-student (uitbesteed via de wettelijke Rutte-route) betaal je geen les- of cursusgeld.

Lesmateriaal

Het lesmateriaal, zoals boeken en readers, is niet bij de prijs inbegrepen. Je ontvangt informatie over de boekenlijst bij het intakegesprek. Als Rutte-student ontvang je wel het grootste deel van deze kosten terug.

Tegemoetkoming studiekosten

Als je voor de ‘tegemoetkoming scholieren’ (alleen studenten van 18 tot 30 jaar met een volledig pakket) in aanmerking wilt komen, moet je minimaal 850 contacturen per schooljaar volgen. Naast de lessen krijg je ook een aantal coach-uren op school. Deze coaching is begeleiding van docenten en telt dus mee als contact(les)tijd. Je bent dan ongeveer 22 klokuren per week op school. Daarnaast krijg je nog huiswerk en/of opdrachten. Bij studenten tot 18 jaar ontvangen de ouders/verzorgers eventueel kindertoeslag. Voor meer informatie kun je terecht bij DUO.

Reiskosten vergoeding OV:

Vavo-studenten die 10 km of verder met het openbaar vervoer reizen, hebben recht op een reiskostenvergoeding.