Over het Ster College

Bij het Ster College in Eindhoven ben je van harte welkom voor Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs (vavo)!

 

Wij helpen je graag:
  • na je diploma snel een diploma te behalen op een ander niveau;
  • na je diploma een ander profiel, extra vakken of deelcertificaten te behalen voor je vervolgopleiding;
  • na zakken voor een opleiding snel alsnog je middelbareschooldiploma te behalen.
Diploma/certificaten vmbo-t, havo of vwo

Bij het Ster College kun je de volgende opleidingen volgen:

  • vmbo-t / mavo (1- of 2-jarig)
  • havo (1- of 2-jarig)
  • vwo (1-jarig)
  • deelcertificaten, losse vakken

Als je voor het examen vmbo-t, havo of vwo slaagt, dan ontvang je het officieel erkende diploma met cijferlijst. Als je per vak studeert, dan ontvang je bij voldoende resultaat een officieel erkend certificaat met cijferlijst.

Wat is volwassenenonderwijs?

Om een opleiding te volgen bij het Ster College moet je in principe minimaal 18 jaar zijn. Daarom heet het volwassenenonderwijs. Als je 16 of 17 jaar bent, kun je vavo-onderwijs volgen via de wettelijke Rutte-route. Het is zowel mogelijk om een volledig pakket te volgen als één of meerdere vakken.

Leslocatie

Wij ontvangen je graag op onze locatie aan Sterrenlaan 6 in Eindhoven.

<!– Tijdelijk niet van toepassing
Kom naar de open avond op 18 juli 2022
–>

Video title

De basis voor een mooie toekomst

Fatima stuurde haar oud-docent John Notten een brief om hem te bedanken. Mede door zijn manier van lesgeven op het vavo heeft Fatima haar havodiploma gehaald en kon zij doorstromen naar het hbo.

En belangrijker nog: zij heeft op het Ster College daadwerkelijk de basis gelegd voor een mooie toekomst! Zij deelt haar ervaring in de video.