VMBO-T

VMBO-T

Afhankelijk van je vooropleiding kun je instromen in vmbo-t 3 (2-jarig) of vmbo-t 4 (examenjaar, 1-jarig). Elke student krijgt een intakegesprek waarin de toelatingseisen en de studie worden doorgenomen. Tijdens je studie neem je deel aan het vmbo-t-examen en ontvang je bij goed gevolg een diploma. Maar het is ook mogelijk om slechts één of enkele vakken te volgen. Als je van een vak het examen haalt, ontvang je voor dat vak een certificaat.

vmbo-t 3 (2-jarig)

Het vmbo-t traject duurt twee jaar. Je begint met een voorbereidend jaar.
Je kunt deze opleiding volgen als je:

 • naar het eindexamenjaar vmbo-t wilt of;
 • een beroepsopleiding wilt volgen maar je weet nog niet welke.

Nederlands, beroepenoriëntatie en het opdoen van studievaardigheden zijn belangrijke onderdelen van deze opleiding.

Toelatingseisen

 • Je hebt minimaal taalniveau B1;
 • je hebt een vmbo basisberoeps- (géén leerwerktraject) of kaderberoepsgericht diploma met minimaal een cijfer 6 voor Nederlands of;
 • je hebt minimaal twee jaar havo of vwo gevolgd of;
 • je hebt een overgangsbewijs naar vmbo 3 (theoretische leerweg) of;
 • je hebt vmbo 3 t/g gedoubleerd.

Vmbo-t 4 (examenjaar, 1-jarig)

Toelatingseisen

 • Je hebt minimaal taalniveau B1;
 • je hebt vmbo 3 t/g gedoubleerd, gemiddeld cijfer 5,5 (maximaal één cijfer 4, andere cijfers 5 of hoger) en een volledig eindrapport of;
 • je hebt een vmbo kaderberoepsgericht diploma met een gemiddeld cijfer 7,5 voor de (theoretische) algemeen vormende vakken (avo) of;
 • je bent voor de betreffende vakken bevorderd naar examenklas vmbo-t/g of;
 • je bent gezakt voor vmbo-t/g of;
 • je hebt havo/vwo 3 gedoubleerd.

Aanbod vmbo-t-profielen

Voor bepaalde profielen zijn er nog aanvullende eisen. Je hebt altijd eerst een individueel intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt vastgesteld of je toelaatbaar bent.

Je kunt de hele opleiding volgen, maar je kunt ook deelcertificaten halen voor één of meer vakken.

Profiel

Vakkenpakket

Gemeenschappelijk deel

 • Deze vakken krijg je altijd, welk profiel je ook kiest.
 • Als je een volledig diploma wilt halen is dit deel verplicht.
 • Nederlands
 • Engels
 • Maatschappijleer (gemeenschappelijk deel)
 • Rekenen (indien geen wiskunde in pakket)
Techniek
 • Wiskunde
 • Natuurkunde / scheikunde 1
Zorg en welzijn
 • Biologie
 • Wiskunde of geschiedenis of aardrijkskunde
Economie
 • Economie
 • Wiskunde of Duits
Landbouw
 • Wiskunde
 • Biologie of natuurkunde / scheikunde 1
Profielwerkstuk

 • Als je een volledig diploma wilt halen is dit deel verplicht.
Vrij deel

 • Kies tenminste twee vakken uit de profielvakken en het vak hiernaast.
 • Als je een volledig diploma wilt halen is dit deel verplicht.
 • Kunstvakken 2 (tekenen)
 • Spaans