Direct aanmelden

Aanmelden voor een opleiding bij het Ster College

Aanmelden voor het schooljaar 2024-2025 kan weer vanaf januari 2024

Direct aanmelden voor een opleiding bij het vavo kan hier:

Aanmelden VAVO (voor verwijzer en student)

Aanmelden door de (oude) vo-school / verwijzer / decaan

  • Je bent gezakt of niet bevorderd (je was voor de zomervakantie op die vo-school ingeschreven), of;
  • je bent jonger dan 18 jaar op 1 oktober van dit kalenderjaar, je hebt een havodiploma en je wilt naar het vwo, of;
  • je bent jonger dan 18 jaar op 1 oktober van dit kalenderjaar, je hebt een vwo-diploma en wilt herprofileren (een of meer andere vakken doen);
  • je zit op het ISK en je wilt doorstromen naar het vavo.

Zelf aanmelden

  • Je hebt een vmbo-diploma (kader, basis, gl/tl), bent 16 jaar of ouder op 1 augustus van dit kalenderjaar, en wilt vmbo-tl of havo doen, of;
  • je hebt een havodiploma, bent 18 jaar of ouder op 1 oktober van dit kalenderjaar, en wilt vwo doen, of;
  • je hebt een vmbo- (gl/tl) of havodiploma, bent 16 jaar of ouder op 1 augustus van dit kalenderjaar (bij vwo: 18 jaar of ouder) en wilt herprofileren (een of meer andere vakken doen), of;
  • je was voor de zomervakantie niet op een school voor voortgezet onderwijs ingeschreven. Bijvoorbeeld, je hebt een andere opleiding gevolgd of gewerkt.

Wat gebeurt er na jouw aanmelding?

We willen je graag beter leren kennen om te ontdekken hoe wij jou het beste kunnen helpen. Na aanmelding krijg je een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek.

In dit gesprek bekijken we of het realistisch is dat je je opleiding succesvol kunt afronden en of je aan de opleiding kunt beginnen. Je moet hiervoor echt gemotiveerd zijn en het is belangrijk dat je initiatief en verantwoordelijkheid neemt. Wij helpen je graag, dus vraag hulp als je het nodig hebt.

Als zowel jij als wij het zien zitten, heten we je van harte welkom bij het Ster College!