Begeleiding en zorg

Begeleiding en zorg

Op het Ster College studeer je met hulp van professionele begeleiding. We ondersteunen je graag bij het behalen van je diploma of certificaten op vmbo-t, havo of vwo niveau. Ook als je hier extra ondersteuning bij nodig hebt, staan we voor je klaar. Bij (het zoeken naar) een passend traject gaan we er wel vanuit dat je lessen kunt volgen.

Je persoonlijke mentor

Alle studenten krijgen individuele begeleiding van een mentor (docent) en/of coördinator van een afdeling. Met de mentor bespreek je je studieresultaten en je vervolgstudie. We verwachten dat je hier actief bij betrokken bent. Via internet kun je altijd opzoeken wat je cijfers en studievorderingen zijn, maar ook wat je huiswerk en de toetsmomenten zijn.

De decaan geeft richting

De decaan van het Ster College kan je helpen met een studie- en beroepskeuzetest en studieadvies voor vervolgopleidingen.

Extra begeleiding

We kunnen je begeleiden met studieplanning en zelfverzekerd toetsen maken als je hier behoefte aan hebt. Ook kunnen we rekening houden met  topsporters/toptalent. De school heeft een huiskamer voor studenten die in een prikkelarme ruimte beter tot studeren komen of even willen bijkomen.

Wil je toegang tot de huiskamer, bespreek dat dan met je mentor. Bovendien verzorgt het Ster College extra (gratis) groepstrainingen ‘Body & Mind’, waarbij je tips krijgt voor het verbeteren van je schoolprestaties. Indien nodig kun je gebruik maken van de diensten van een schoolmaatschappelijk werker, die één dag per week op school aanwezig is.

Voor de (ouders van) minderjarige studenten is de leerplichtambtenaar voor adviezen en gesprekken beschikbaar. Voor sommige studenten, bijvoorbeeld met dyslexie, bestaat de mogelijkheid voor verlenging van de toetstijd.

We bespreken tijdens een kennismakingsgesprek of je in aanmerking komt voor deze extra mogelijkheden voor zorg en begeleiding.

Wil je hier meer over weten? Bel 040 269 40 00 of bezoek een van onze open dagen of informatieavonden. We helpen je graag.