Lessen en vakgerichte ondersteuning

Hoe zorgen wij ervoor dat jij je opleiding haalt?

 

We maken voor jou een persoonlijk programma voor je studie. Je volgt per vak 2-3 uur per week les volgens je rooster. Daarnaast heb je de mogelijkheid om coachuren aan te vragen. Je krijgt dan extra begeleiding buiten de lessen om.

Wat als je lessen mist?

Dan zorg je er zelf voor dat je de lesstof inhaalt. Zo ben je zelf verantwoordelijk voor je eigen opleidingstraject.

Hoe ziet mijn rooster eruit?

Je lesrooster is aan het begin van het cursusjaar bekend. Alle lessen worden overdag gegeven maar lessen wiskunde kunnen ook ’s avonds plaatsvinden. Roosterwijzigingen door school zijn altijd mogelijk.

Kan ik snel mijn diploma behalen?

Het tempo in onze opleidingen ligt hoog. Je moet daarom echt gemotiveerd zijn om alsnog je diploma of deelcertificaten te behalen. Wij kijken bij de toelating tot de opleiding goed naar je capaciteiten en je discipline. Lessen niet volgen of huiswerk niet maken staat een succesvolle afronding van je studie in de weg.

Mag ik zelf bepalen wanneer ik lessen volg?

Als student van het Ster College ben je verplicht de lessen te volgen zoals je rooster aangeeft. We zijn wettelijk verplicht instanties te rapporteren over aanwezigheid. Indien wij constateren dat je aanwezigheid, inzet en/of resultaten onder de maat zijn, kunnen maatregelen genomen worden. Wij doen ons best om jou je diploma of certificaten te laten behalen en we verwachten dat ook jij je uiterste best hiervoor doet.

Wat staat er in de studiewijzer?

De studiewijzer geeft voor elk vak informatie over:

  • studie-aanpak;
  • leermiddelen en media;
  • toetsing en afsluiting (zie ook Reglement en programma schoolexamen en centraal examen);
  • overzicht van de leerstof per vak, per periode of per jaar;
  • coachmomenten docent.

De toetsen en examens worden afgenomen op een van tevoren vastgesteld moment.