In 1 jaar je vwo-diploma halen

Je kunt het vwo (examenjaar, 1-jarig) volgen, afhankelijk van je voor­opleiding en het profiel dat je kiest. Elke student krijgt een intake­gesprek waarin de toelatings­eisen en de studie doorgenomen worden. Tijdens je studie neem je deel aan het vwo-examen en ontvang je bij goed gevolg een diploma. Maar het is ook mogelijk om in een beperkt aantal vakken les te volgen. Dan ontvang je na het behaalde examen een cijferlijst.

Vwo (examenjaar, 1-jarig)

Toelatingseisen*

  • Je hebt vwo 5 gedoubleerd, met gemiddeld cijfer 5,5 voor alle examenvakken én maximaal één 5 voor de vakken Nederlands, Engels, wiskunde (rest is 6 of hoger) én een volledige cijferlijst of;
  • Je bent gezakt voor het vwo-examen of;
  • Je hebt een havo-diploma met gemiddeld 6,5 voor alle vakken met een CE of een vergelijkbaar (gewaardeerd) diploma + B2 niveau Nederlands:
   • de profielvakken (je behoudt je profiel);
   • binnen de kernvakken Ne + En heb je maximaal 1x het cijfer 5, het andere cijfer is 6 of hoger;
  • voor wiskunde gelden nog aanvullende eisen*;
  • voor het profiel C+M heb je wiskunde in pakket havo gevolgd;
  • voor de profielen E+M / N+G / N+T wordt, afhankelijk van je taalniveau, een extra inspanning gevraagd. Dit geldt voor het verplichte vak Duits of Frans of Spaans (afhankelijk van de keuze 2e Moderne Vreemde Taal in het gemeenschappelijke deel).

* Voor bepaalde profielen zijn er nog aanvullende eisen. Indien je niet aan de eis van de gemiddelde cijfers voldoet, is eventueel een 2-jarig vwo-traject mogelijk. Je hebt altijd eerst een individueel intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt vastgesteld of je toelaatbaar bent.

Aanbod vwo-profielen*

Vakken

Gemeenschappelijk deel**

 • Nederlands
 • Engels
 • 2e Moderne Vreemde Taal (Frans – Duits – Spaans)
 • Maatschappijleer

Profielen**

Natuur en techniek

 • Wiskunde B
 • Natuurkunde
 • Scheikunde
 • Biologie of Wiskunde D
Natuur en gezondheid
 • Wiskunde A of B
 • Biologie
 • Scheikunde
 • Natuurkunde of Aardrijkskunde
Economie en maatschappij
 • Wiskunde A of B
 • Economie
 • Geschiedenis
 • Moderne vreemde Taal of Aardrijkskunde of Bedrijfseconomie
Cultuur en maatschappij
 • Wiskunde C
 • Geschiedenis
 • Aardrijkskunde of Economie
 • Kunst of Moderne Vreemde Taal

Profielwerkstuk**

Vrij deel**

(tenminste één vak, te kiezen uit profielvakken of vak hiernaast)

 • Spaans elementair
 • * Het is ook mogelijk om één of meer vakken te volgen.
 • ** Als je een volledig diploma wilt halen zijn het gemeenschappelijk deel, het profieldeel, het profielwerkstuk en het vrije deel verplicht.
In 1 jaar je vwo-diploma halen