In 1 of 2 jaar je vmbo-t-diploma halen

Afhankelijk van je vooropleiding kun je instromen in vmbo-t 3 (texbo, 2-jarig) of vmbo-t 4 (examenjaar, 1-jarig). Elke student krijgt een intakegesprek waarin de toelatingseisen en de studie worden doorgenomen. Tijdens je studie neem je deel aan het vmbo-t examen en ontvang je bij goed gevolg een diploma. Maar het is ook mogelijk om in een beperkt aantal vakken les te volgen. Dan ontvang je na het behaalde examen een cijferlijst.

Texbo/vmbo-t 3 (2-jarig)

Het texbo/vmbo-t traject duurt 2 jaar. Het texbo-jaar is een voorbereidend jaar.
Je kunt de texbo-opleiding volgen als je:

 • Naar het eindexamenjaar vmbo-t wilt of;
 • Een beroepsopleiding wilt volgen maar je weet nog niet welke.

Nederlands, beroepenoriëntatie en het opdoen van studievaardigheden, zijn belangrijke onderdelen van deze opleiding. In november geven wij je een voorlopig advies, te weten;

 • Je kunt het beste het texbo-jaar afmaken en daarna het examenjaar vmbo-t gaan doen of;
 • Je kunt beter een mbo-opleiding op niveau 1 of 2 gaan volgen. Je kunt je dan oriënteren op het mbo. Een mentor begeleidt je hierbij.

In februari krijg je een bindend advies of je wel of niet naar het eindexamenjaar vmbo-t mag gaan. Je moet dan nog wel voldoen aan de overgangseisen.

Toelatingseisen*

 • Je hebt minimaal taalniveau B1;
 • Je hebt een vmbo basisberoeps- (géén leerwerktraject) of kader-beroepsgericht diploma met minimaal een 6 voor Nederlands of;
 • Je hebt minimaal 2 jaar havo of vwo gevolgd of;
 • Je hebt een overgangsbewijs naar vmbo 3 (theoretische leerweg) of;
 • Je hebt vmbo 3 t/g gedoubleerd.

Vmbo-t 4 (examenjaar, 1-jarig)

Toelatingseisen*

 • Je hebt minimaal taalniveau B1;
 • Je hebt vmbo 3 t/g gedoubleerd, gemiddeld cijfer 5,5 (maximaal één cijfer 4, andere cijfers 5 of hoger) en een volledig eindrapport of;
 • Je hebt een vmbo kaderberoepsgericht-diploma met een gemiddeld cijfer 7,5 voor de (theoretische) avo-vakken of;
 • Je bent voor de betreffende vakken bevorderd naar examenklas vmbo-t/g of;
 • Je bent gezakt voor vmbo-t/g of;
 • Je hebt havo/vwo 3 gedoubleerd.

* Voor bepaalde profielen zijn er nog aanvullende eisen. Je hebt altijd eerst een individueel intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt vastgesteld of je toelaatbaar bent.

Aanbod vmbo-t-profielen*

Vakken

Gemeenschappelijk deel**

 • Nederlands
 • Engels
 • Maatschappijleer (gemeenschappelijk deel)
 • Rekenen (indien geen wiskunde in pakket)

Profielen

Techniek

 • Wiskunde
 • Natuurkunde / Scheikunde 1
Zorg en Welzijn
 • Biologie
 • Wiskunde of geschiedenis of Aardrijkskunde
Economie
 • Economie
 • Wiskunde of Duits of Frans
Landbouw
 • Wiskunde
 • Biologie of Natuurkunde / Scheikunde 1

Profielwerkstuk**

Vrij deel**

(tenminste twee vakken, te kiezen uit profielvakken of vakken hiernaast)

 • Kunstvakken 2 (tekenen)
 • Spaans
 • * Het is ook mogelijk om één of meer vakken te volgen.
 • ** Als je een volledig diploma wilt halen zijn het gemeenschappelijk deel, het profieldeel, het profielwerkstuk en het vrije deel verplicht.
In 1 of 2 jaar je vmbo-t-diploma halen