Lessen en vakgerichte ondersteuning

Je hebt elke week voor elk vak vaste lessen. Dat betekent dat je op vaste tijden instructie en begeleiding krijgt van de vakdocent. Daarnaast heb je op school ook coach-uren. Je werkt dan grotendeels zelfstandig in de studieruimtes. Vakdocenten zijn aanwezig om je daarbij te helpen.Tijdens coaching ben je individueel aan het werk of neem je deel aan groepsactiviteiten (instructie, samen werken aan opdrachten, vaardigheden zoals spreekvaardigheid trainen). Het is verstandig anderen op te zoeken die met hetzelfde bezig zijn. Je kunt dan gezamenlijk opdrachten maken of een vraag aan de docent stellen.

Wanneer je door eventuele afwezigheid leerstof, instructies, studiewijzers of ander materiaal mist, dan ben je zelf ervoor verantwoordelijk dat je deze zaken alsnog ontvangt dan wel inhaalt.

Rooster

Het lesrooster is aan het begin van het cursusjaar bekend. De lessen worden overdag gegeven (wiskunde ook ‘s avonds). Een vak wordt aangeboden bij voldoende aanmelding. Roosterwijzigingen zijn altijd mogelijk.

Tempo

Het tempo in onze opleidingen ligt hoog. Bij de toelating wordt zorgvuldig geselecteerd. Aanleg, trouw lesbezoek en een grote discipline bij het maken van het huiswerk zijn absolute voorwaarden voor een succesvolle afronding van de studie.

Aanwezigheid

Als student van het vavo ben je verplicht op school aanwezig te zijn zoals het op je rooster aangegeven is. We zijn wettelijk verplicht instanties te rapporteren over aanwezigheid. Indien de school constateert dat je aanwezigheid, inzet en/of resultaten onder de maat zijn, kunnen maatregelen genomen worden. Bij elk passend traject gaan we er dan ook vanuit dat je (regelmatig) de school, lessen kunt bezoeken.

Studiewijzer

Voor elk vak is er een studiewijzer. Deze studiewijzer vormt de basis voor, is een aanvulling op, ondersteuning van de lessen en geeft informatie over:

  • Studie-aanpak;
  • Leermiddelen en media;
  • Toetsing en afsluiting (zie hiervoor ook het ‘Reglement en programma schoolexamen en centraal examen’);
  • Leerstofschema-overzicht per vak, per periode of per jaar.

De toetsen en examens worden afgenomen op een van te voren vastgestelde datum / tijdstip.

Lessen en vakgerichte ondersteuning