In 1 of 2 jaar je havo-diploma halen

Afhankelijk van je vooropleiding kun je instromen in havo 4 (hexbo, 2-jarig) of havo 5 (examenjaar, 1-jarig). Elke student krijgt een intakegesprek waarin de toelatingseisen en de studie worden doorgenomen. Tijdens je studie neem je deel aan het havo-examen en ontvang je bij goed gevolg een diploma. Maar het is ook mogelijk om in een beperkt aantal vakken les te volgen. Dan ontvang je na het behaalde examen een cijferlijst.

Havo 4/hexbo (2-jarig)

Het hexbo/havo 4 traject duurt 2 jaar. Het hexbo-jaar is een voorbereidend jaar. Je kunt de hexbo-opleiding volgen als je:

 • Naar het eindexamenjaar havo wilt of;
 • Een beroepsopleiding wilt volgen maar je weet nog niet welke.

Beroepenoriëntatie en het opdoen van studievaardigheden zijn belangrijke onderdelen van deze opleiding. In november geven wij je een voorlopig advies, te weten;

 • Je kunt het beste het hexbo-jaar afmaken en daarna het examenjaar havo gaan doen of;
 • Je kunt beter een mbo-opleiding op niveau 3-4 gaan volgen. Je kunt je dan oriënteren op het mbo. Een mentor begeleidt je hierbij.

In februari krijg je een bindend advies of je wel of niet naar het examenjaar havo mag gaan. Je moet dan nog wel voldoen aan de overgangseisen.

Toelatingseisen*

 • Je bent bevorderd van havo 3 naar havo 4 of;
 • Je hebt havo/vwo 4 gedoubleerd of;
 • Je hebt een diploma vmbo-t/g (of mavo-D) of een vergelijkbaar (gewaardeerd) diploma + B1 niveau Nederlands:
  • Profiel Economie en maatschappij met wiskunde in je pakket
  • Profiel Cultuur en maatschappij met Frans of Duits of Spaans t/m klas 3 (cijfer 6) in je pakket
  • Profiel Natuur en gezondheid met wiskunde (cijfer 8 indien je wiskunde B kiest) en met biologie of nask 1 in je pakket
  • Profiel Natuur en techniek met wiskunde (cijfer 8) en met nask 1 in je pakket

Havo 5 (examenjaar, 1-jarig)

Toelatingseisen*

 • Je bent voor de betreffende vakken bevorderd naar havo 5 of vwo 5 (voor hetzelfde profiel) of;
 • Je bent gezakt voor het havo- of vwo-examen of;
 • Je hebt havo 4 / vwo 4 gedoubleerd, met gemiddeld cijfer 5,5 voor alle examenvakken én maximaal één 5 voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde (rest is 6 of hoger) én een volledige cijferlijst of;
 • Je hebt een diploma vmbo t/g met gemiddeld cijfer 7,5 voor de avo-vakken of een vergelijkbaar (gewaardeerd) diploma + B2 niveau Nederlands:
  • Profiel Economie en maatschappij met wiskunde in je pakket
  • Profiel Cultuur en maatschappij met Frans of Duits of Spaans t/m klas 3 (cijfer 6) in je pakket
  • Profiel Natuur en gezondheid met wiskunde (cijfer 8 indien je wiskunde B kiest) en met biologie of nask 1 in je pakket
  • Profiel Natuur en techniek met wiskunde (cijfer 8) en met nask 1 in je pakket

* Voor bepaalde profielen zijn er nog aanvullende eisen. Je hebt altijd eerst een individueel intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt vastgesteld of je toelaatbaar bent.

Aanbod havo-profielen*

Vakken

Gemeenschappelijk deel**

 • Nederlands
 • Engels
 • Maatschappijleer
 • Oriëntatie Studie en Beroep (alleen in havo 4)

Profielen**

Natuur en techniek

 • Wiskunde B
 • Natuurkunde
 • Scheikunde
 • Biologie of Wiskunde D
Natuur en gezondheid
 • Wiskunde A of B
 • Biologie
 • Scheikunde
 • Natuurkunde of Aardrijkskunde
Economie en maatschappij
 • Wiskunde A of B
 • Economie
 • Geschiedenis
 • Moderne vreemde Taal of Aardrijkskunde of Bedrijfseconomie
Cultuur en maatschappij
 • Geschiedenis
 • Moderne Vreemde Taal
 • Aardrijkskunde of Economie
 • Kunst of Moderne Vreemde Taal
 • Rekenen (indien geen wiskunde in pakket)

Profielwerkstuk**

Vrij deel**

(tenminste één vak, te kiezen uit profielvakken of vak hiernaast)

 • Spaans elementair
 • * Het is ook mogelijk om één of meer vakken te volgen.
 • ** Als je een volledig diploma wilt halen zijn het gemeenschappelijk deel, het profieldeel, het profielwerkstuk en het vrije deel verplicht.
In 1 of 2 jaar je havo-diploma halen