Begeleiding en zorg

Op het Ster College studeer je met hulp van professionele begeleiding. Er zijn ook mogelijkheden voor extra zorg. Bij (het zoeken naar) een passend traject gaan we er wel vanuit dat je (regelmatig) de school, lessen kunt bezoeken.

Zo hebben alle studenten individuele begeleiding van mentor (docent) en/of coördinator van een afdeling. Met de mentor bespreek je je studieresultaten en je vervolgstudie. De mentor krijgt niet alleen informatie van de docenten maar ook van jezelf. Ook hierin heb je dus een actieve rol. Regelmatig bespreken de mentoren en docenten de studievorderingen en bespreken die met je. Via internet kun je altijd opzoeken wat je cijfers en studievorderingen, maar ook wat je huiswerk en toetsmomenten zijn.

De decaan begeleidt je tijdens je opleiding aan het Ster College. Je kunt er terecht voor een studie- en beroepskeuzetest en voor studie-adviezen ten behoeve van vervolgopleidingen.

Daarnaast is er binnen de school begeleiding op het gebied van studieplanning, faalangstreductie en topsport/toptalent. De school heeft een ‘huiskamer’ voor studenten met autisme/AD(H)D die in een prikkelarme ruimte beter tot studeren komen of even willen bijkomen. Deze ‘huiskamer’ is toegankelijk voor studenten met speciale toestemming daarvoor. Bovendien verzorgt het Ster College gratis mindfulness-trainingen voor de eigen studenten. Indien nodig kun je gebruik maken van de diensten van een schoolmaatschappelijk werker, die 1 dag per week op school aanwezig is.

Voor de (ouders van) minderjarige studenten is de leerplichtambtenaar voor adviezen en gesprekken beschikbaar. Voor studenten met dyslexie bestaat de mogelijkheid voor verlenging van toetstijd.

Vraag bij de intake of je in aanmerking komt voor deze extra mogelijkheden voor zorg en begeleiding.

Voor verdere informatie kun je ook bellen met het Ster College of bezoek een van onze open informatie-dagen/-avonden.

Begeleiding en zorg