Aanmelden

Direct aanmelden voor een opleiding bij het vavo kan hier:

Aanmelden door de (oude) vo-school / verwijzer / decaan

  • Je bent gezakt of niet bevorderd (je was voor de zomervakantie op die vo-school ingeschreven), of;
  • Je bent jonger dan 18 jaar op 1 oktober van dit kalenderjaar, je hebt een havo diploma en je wilt naar het vwo, of;
  • Je bent jonger dan 18 jaar op 1 oktober van dit kalenderjaar, je hebt een vwo diploma en wilt herprofileren (een of meer andere vakken doen).

Zelf aanmelden

  • Je hebt een vmbo (kader, basis, gl/tl) diploma, bent 16 jaar of ouder op 1 augustus van dit kalenderjaar, en wilt vmbo tl of havo doen, of;
  • Je hebt een havo diploma, bent 18 jaar of ouder op 1 oktober van dit kalenderjaar, en wilt vwo doen, of;
  • Je hebt een vmbo gl/tl of havo diploma, bent 16 jaar of ouder op 1 augustus van dit kalenderjaar (bij vwo: 18 jaar of ouder) en wilt herprofileren (een of meer andere vakken doen), of;
  • Je was voor de zomervakantie niet op een school voor voortgezet onderwijs ingeschreven. Bijvoorbeeld, je hebt een andere opleiding gevolgd of gewerkt.

Intake en inschrijving

Na aanmelding krijg je een uitnodiging voor een intakegesprek. In dit gesprek wordt gekeken of je toelaatbaar bent. Wanneer je ingeschreven wilt worden voor de vavo-opleidingen op het Ster College gaan wij ervan uit dat je gemotiveerd aan de opleiding deelneemt. Tevens doen we een beroep op je verantwoordelijkheid en eigen initiatief. Je mag van de school verwachten dat deze jou helpt waar nodig. De school verwacht van jou dat je je positief opstelt, meewerkt en hulp vraagt als je die nodig hebt. Uiteraard krijg je adequate begeleiding van je vakdocent en mentor.

Aanmelden