Vakantieschool rekenen in herfstvakantie

Update 24-09-2015: aanmelden voor de vakantieschool rekenen in de herfstvakantie is niet meer mogelijk. Wegens het grote aantal aanmeldingen zitten de groepen vol. De volgende vakantieschool rekenen vindt plaats in de kerstvakantie.

MBO-studenten van het Summa College, die hun rekenvaardigheid willen verbeteren, kunnen in de herfstvakantie een vierdaagse cursus volgen bij het Ster College: de vakantieschool rekenen. De lessen vinden plaats van maandag 26 oktober t/m donderdag 29 oktober 2015.

Wat is het doel van het programma?

 • Vergroten van het zelfvertrouwen
 • Wegwerken van hiaten
 • Begripsvorming bij het rekenen

Wat is de inhoud van het programma?

 • Start- en eindonderzoek
 • Workshops over verschillende rekenonderwerpen
 • Kennismaken met examenopgaven
 • Praktische opdrachten
 • Begeleid zelfstandig werken
 • Rekenspellen
 • Evaluatie door studenten

Wanneer worden de lessen gegeven?

De lessen zijn van maandag 26 oktober 2015 tot en met donderdag 29 oktober 2015 van 9.30 uur tot 14.30 uur. Studenten dienen de lessen op alle dagen bij te wonen.

Voor wie is het programma?

Alle studenten van het Summa College kunnen deelnemen aan het programma. Er zijn geen cursuskosten aan de deelname verbonden.

Ontvangen studenten een certificaat?

Na afloop van het programma ontvangen studenten een certificaat als bewijs van deelname, als ze voldoende aanwezig zijn geweest en actief hebben deelgenomen aan het programma. Dit bewijs kan de student toevoegen aan zijn/haar dossier voor de aanvraag van een aangepast examen rekenen.

Aanmelden?

Stuur een email naar studentenbeheer-be@summacollege.nl met daarin de volgende gegevens:

 • Naam student
 • Student ID
 • Adres
 • Postcode en woonplaats
 • School
 • Emailadres
 • Telefoonnummer
 • Geef in de mail aan dat de aanmelding voor de cursus in de herfstvakantie is

Is er ook een vakantieschool rekenen in de kerstvakantie?

In de kerstvakantie zal de volgende cursus ‘vakantieschool rekenen’ worden aangeboden. Informatie over de inhoud, lestijden en de wijze van aanmelden wordt in november bekend gemaakt.