HET VERHAAL VAN Opstromer Thom Legendal Veel ondersteuning voor studenten die ‘er even uit’ zijn geweest

“Na mijn opleiding Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken (MBRT) had ik de ambitie om een universitaire studie te volgen. Na mijzelf georiënteerd te hebben op mogelijke vervolgopleidingen bleek ik deficiënt te zijn voor de vwo-vakken wiskunde, natuurkunde, scheikunde en biologie. Indien ik toegelaten wilde worden moest ik deze vakken met voldoende resultaat afronden.

Allereerst leek het mij wijs om me in te schrijven voor de toelatingsexamens (CCVX) van de desbetreffende vakken. Na verdere verdieping zag ik dat het Ster College volwassenonderwijs op locatie biedt met daarnaast veel ondersteuning voor studenten die enige tijd ‘uit’ de stof zijn geweest, zoals ik.

Ik heb mijn tijd op het Ster College als erg prettig ervaren. Ik had leuke medestudenten en het onderwijs werd op een volwassen en professionele manier aangeboden. Het was een pittig jaar waarin ik hard heb moeten werken, maar met de extra ondersteuning van de docenten heb ik de vakken met mooie resultaten kunnen afronden.”

TERUG NAAR HOME