Samenwerking Brabantse ROC’s

De Brabantse ROC’s gaan samenwerken op het gebied van educatie, participatie en inburgering.

In een startnotitie hebben de directeuren Educatie een gezamenlijke missie geformuleerd. Daarnaast is de notitie de aanzet voor een gezamenlijke visie op onderwijs binnen educatie, participatie en inburgering. Zo gaan de ROC’s samenwerken om:

  • een beter product te ontwikkelen
  • beter te anticiperen op landelijke ontwikkelingen
  • mee te denken, praten en ontwikkelen met de arbeidsmarktregio’s en de gemeenten

Meer informatie over deze samenwerking kunt u hier lezen.