Veelgestelde vragen

The frequently asked questions in English are here.

Welke cursussen zijn er?

 • NT1 (Nederlands als eerste taal);
 • NT2 (Nederlands als tweede taal)
 • Ouderparticipatie: op bepaalde basisscholen geven wij lessen Nederlands, specifiek voor ouders. Je kunt bij de school van je kind navragen of het Ster College daar ook lessen aanbiedt;
 • Rekenen;
 • Digitale vaardigheden.

Waar moet ik wonen om te kunnen deelnemen aan een cursus?

Zie het overzicht leslocaties.

Waar moet ik aan voldoen om te kunnen deelnemen?

 • Je bent 18 jaar of ouder;
 • Als je uit een land binnen de EU komt, kun je deelnemen aan taallessen, rekenlessen en lessen digitale vaardigheden;
 • Je bent kennismigrant en je bent werkzaam;
 • Je bent partner van een kennismigrant, en je ID-kaart is gelinkt aan die van je partner;
 • Je hebt een migratieachtergrond, én je studeert aan het mbo, het hbo of een universiteit;
 • Je hebt een migratieachtergrond, én je hebt voldaan aan de inburgeringsplicht.

Wat als ik nog moet inburgeren?

Als je nog inburgeringsplichtig bent, kun je niet deelnemen. Wij kunnen je  doorverwijzen naar Werkvloer Taal, onze samenwerkingspartner voor Inburgeringslessen.

Wat kost een cursus?

Het gehele traject is gratis. Leermiddelen worden (indien van toepassing) in bruikleen verstrekt en bij ontvangst onderteken je daarvoor een bruikleenovereenkomst.

Je tekent ook een overeenkomst waarin onder meer wordt afgesproken dat je niet vaker dan 4 keer per half jaar ongeoorloofd afwezig mag zijn.

Waar worden cursussen gegeven?

De lessen vinden plaats op veel verschillende locaties in Eindhoven en de regio. De lessen vinden zowel in buurthuizen, basisscholen en Summascholen plaats.

We streven ernaar dat elke cursist dicht bij huis een cursus kan volgen. Het taalniveau en de leerbaarheid van iemand is altijd leidend om iemand te plaatsen. Klik hier voor onze huidige leslocaties.

Hoe lang duurt een cursus?

De duur van de cursus is afhankelijk van het startniveau. Voordat je de overeenkomst tekent weet je hoe lang jouw cursus duurt.

Wanneer zijn de vakanties?

Het Ster College volgt het vakantierooster van het Summa College. Je kunt geen verlof opnemen buiten de vakantietijd of afwezig zijn tijdens de lessen. Voor het actuele rooster zie de website van het Summa College.

Is er een studiegids?

Ja, er is per cursus een studiegids. Een studiegids kan op verzoek opgestuurd worden naar geïnteresseerden. Vraag je docent ernaar of neem contact op.

Kan ik een proefles bezoeken?

Dat kan. Neem hiervoor contact op met de volgende personen:

Zijn er informatiebijeenkomsten?

We nemen deel aan de geplande open dagen van Summa College. Kijk op deze pagina voor de geplande open dagen.

Hebben jullie dag- en avondonderwijs?

Ja. We geven les op maandag, dinsdag en donderdagavond (zowel in de regio als in Eindhoven). We krijgen heel veel aanmeldingen voor de avondlessen, als je ook overdag kunt, heb je meer kans dat je op korte termijn geplaatst wordt.

Hoe lang duurt een les en hoe vaak heb ik les?

Je hebt 1 keer per week les. De les duurt 3 uur, inclusief een pauze van 15 minuten.

De lestijden zijn als volgt:

 • Ochtend 08.45 – 12.00 uur
 • Middag 12.45 – 16.00 uur
 • Avond 18.30 – 21.45 uur

Kan ik op twee verschillende plaatsen les krijgen?

Nee, je kunt maar op één locatie les volgen.

Hoe word ik begeleid?

Je krijgt altijd les van één professionele docent. In principe is dit altijd dezelfde persoon. Dit kan soms veranderen door roosterwijzigingen of als je docent tijdelijk niet kan werken.

Het kan zijn dat er naast een docent een stagiaire en/of een vrijwilliger meedraait in de lesgroep. De docent is altijd verantwoordelijk voor de les. De docent is het eerste aanspreekpunt voor je vragen.

Ik heb werknemers die ik wil scholen, waar kan ik terecht?

Onder bepaalde voorwaarden kunnen wij in-company trainingen verzorgen voor groepen werknemers. Neem hiervoor contact op met Elise Pranger.

Veelgestelde vragen