Trainingen taalvrijwilligers

Aanmelden

Basistraining voor taalvrijwilliger

Als taalvrijwilliger speel je een belangrijke rol in de aanpak van laaggeletterdheid. Dankzij jouw inzet krijgen deelnemers extra begeleiding op het gebied van lezen en schrijven, rekenen of omgaan met een computer. Deelnemers profiteren het meest als ze op de juiste manier worden begeleid en met geschikte lesmaterialen werken. Tijdens deze basistraining krijg je informatie over de doelgroep en hoe volwassenen leren. Je leert vooral hoe je laaggeletterden begeleidt bij het leren lezen en schrijven, spreken, rekenen of omgaan met een computer. Je oefent bijvoorbeeld met het voorbereiden van een bijeenkomst voor de deelnemer(s). Ook maak je kennis met geschikt lesmateriaal en een startpakket. De training bestaat vaak uit drie of vier dagdelen en wordt overdag of ’s avonds gegeven. Het is ook mogelijk om de training online te volgen via Teams. Klik hier voor meer informatie over de basistraining voor taalvrijwiligers.

Empowerment

Empowerment gaat om het ontdekken wat je wilt, wat je al kunt en wat je nog nodig hebt om je verder te ontwikkelen. Om mee te doen in de samenleving heb je niet alleen basisvaardigheden nodig, maar ook zelfvertrouwen en zelfinzicht. Onze samenleving wordt sterker als iedereen kan meedoen. Daarom heeft Stichting Lezen & Schrijven de Toolkit Empowerment ontwikkeld, bestaande uit 3 verschillende cursussen. Als opgeleide taalvrijwilliger maak je in 2 bijeenkomsten kennis met het cursusmateriaal Empowerment. Je wordt getraind hoe met de materialen om te gaan, wat de opzet is van de cursus en hoe je daar als persoon mee omgaat. Daarna ben je als vrijwilliger in staat om – meestal ook begeleid door een professional – met de deelnemer aan de slag te gaan om die te laten ontdekken wat hij of zij al kan en wat hij of zij nog verder zou willen ontwikkelen om bijvoorbeeld te gaan solliciteren.

In je kracht

Negen lessen voor laaggeletterden die zich willen oriënteren op hun toekomst en mogelijke vervolgstappen in hun ontwikkeling. De deelnemers leren zichzelf beter kennen en waarderen, krijgen zelfvertrouwen en worden zich bewust van hun wensen en mogelijkheden in de toekomst. Zij onderzoeken wat zij kunnen gaan doen om hun dromen waar te maken.

Jouw leven & werk

Elf lessen voor laaggeletterden die een stap willen zetten richting werk. In de cursus onderzoeken ze wat daarbij komt kijken, wat werken zal veranderen in hun leven en wat belangrijk is om te regelen. Ze werken in de cursus ook aan zelfvertrouwen en zelfinzicht. De lessen vormen een oriënterend traject om deelnemers goed voor te bereiden voordat zij gaan solliciteren. Hierdoor nemen hun kansen toe om een passende baan of misschien vrijwilligerswerk te vinden en dit te behouden. Duurzaam aan de slag is het uitgangspunt. Let op: deze cursus is in eerste instantie ontwikkeld voor vrouwen. Het kan zijn dat enkele opdrachten daarom minder aansluiten bij mannen. De aanspreekvorm is neutraal, dus de overige opdrachten kunnen wel ingezet worden in mannen- en gemengde groepen.

Voor jezelf?

Elf lessen voor laaggeletterden die dromen van een eigen bedrijf. Zij worden bewust gemaakt van (basis)vaardigheden en kennis die zij nodig hebben om een eigen bedrijf op te starten. Het is geen cursus ‘ondernemerschap’, maar bedoeld om zich te oriënteren en een weloverwogen keuze te maken: Wil en kan ik (nu) voor mezelf beginnen? En wat zijn dan de vervolgstappen? Moet ik misschien nog werken aan bepaalde vaardigheden? Klik hier voor meer informatie over de training Empowerment.

Thuisadministratie

Wil jij als vrijwilliger mensen helpen hun thuisadministratie op orde te krijgen of ze te helpen met ‘thuisbankieren’ of bijvoorbeeld hun verzekeringen? In één dagdeel maak je kennis met de training Voor ‘t zelfde geld. Daarna kun je mensen ondersteunen die hun administratie op orde willen brengen en houden, en die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen. Door het volgen van de lessen en jouw ondersteuning krijgen de deelnemers een goed overzicht van hun financiën en alles wat daarbij hoort. Het materiaal bestaat uit een werkmap met opdrachten over twintig verschillende thema’s, waaruit keuzes gemaakt kunnen worden. Voorbeelden van thema’s zijn: het op orde krijgen van je administratie, internetbankieren, onverwachte uitgaven, verzekeringen, en geld en kinderen. De werkmap is losbladig, zodat deelnemers extra materiaal uit hun eigen administratie makkelijk kunnen invoegen en hun producten up-to-date kunnen houden. Klik hier voor meer informatie over de training Voor ’t zelfde geld.

Voor jou en je kind!

Wil je ouders graag ondersteunen bij de begeleiding van hun kind(eren) op school? Dat kan met ‘Voor jou en je kind!’, een cursus voor ouders die hun kind willen helpen met school. Je volgt hiervoor eerst een vrijwilligerstraining van 3 dagdelen. Daarna begeleid je een kleine groep ouders bij minstens 6 (wekelijkse) bijeenkomsten. Samen met hen ga je aan de slag met thema’s die op school of de peuterspeelzaal aan bod komen. Door de lessen te volgen, leren ouders wat ze thuis kunnen doen om de taalontwikkeling van hun jonge kind te stimuleren. Of hoe zij hun kind kunnen helpen met huiswerk of schoolkeuze. Klik hier voor meer informatie over de training Voor jou en je kind!. Voel je goed! Wil jij volwassenen helpen gezonder te worden? Voel je goed! is een aanpak waarmee volwassenen met overgewicht hun gezondheid kunnen verbeteren. Het gaat om mensen die die moeite hebben met taal en daardoor met het verwerken van gezondheidsinformatie. Je krijgt een training en daarna ben je in staat om een (groepje) deelnemer(s) te begeleiden bij het beter leren begrijpen en toepassen van informatie over gezondheid. Klik hier voor meer informatie over de training.

Voel je goed!

Wil jij volwassenen helpen gezonder te worden? Voel je goed! is een aanpak waarmee volwassenen met overgewicht hun gezondheid kunnen verbeteren. Het gaat om mensen die die moeite hebben met taal en daardoor met het verwerken van gezondheidsinformatie. Je krijgt een training en daarna ben je in staat om een (groepje) deelnemer(s) te begeleiden bij het beter leren begrijpen en toepassen van informatie over gezondheid. Klik hier voor meer informatie over de training Voel je goed!.

Heb je een geschikte training gevonden? Meld je dan aan via het aanmeldformulier.

Meer informatie?

Wil je graag meer weten? Of heb je een vraag? Neem dan gerust contact op met Esther de Poorter, taalnetwerkcoördinator.

Telefoon: 06-46047559
E-mail: e.de.poorter@eindhoven.nl