Toetsing in het kader van de Wet IKK

IN VERBAND MET DE MAATREGELEN RONDOM HET CORONAVIRUS WERKEN WE TIJDELIJK MET KLEINERE GROEPEN.

De Rijksoverheid heeft kwaliteitseisen opgesteld waaraan kinderopvangorganisaties zich moeten houden. Deze eisen zijn onderdeel van de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK).

De wet vermeldt dat de inzet van stagiaires en medewerkers die nog niet voldoen aan de eisen voor minimum taalniveau voor beroepskrachten, moet worden beperkt. Daarom organiseert het Ster College taaltoetsingen die gericht zijn op het voldoen aan de taaleisen gesteld in de Wet IKK.

Onderdelen waarvoor u zich kunt aanmelden:

1. Examentraining

  • 1 dagdeel van 3 uur
  • 10 deelnemers

“Wat komt er kijken bij een toetsing? Welke manier van leren ligt mij het best? Hoe kan ik mezelf het best voorbereiden?”, zijn vragen die aan bod komen tijdens het dagdeel examentraining voor deelnemers die examenvrees hebben of deelnemers die de schoolbanken al (lang geleden) achter zich hebben gelaten.

Dagdeel en tijdstip van deze training worden bepaald bij het vereist aantal van 10 deelnemers.

Kosten per persoon: download het overzicht (pdf)

2. Taalniveautoetsing, Luisteren, Lezen

  • 1 dagdeel van 3 uur
  • 15 deelnemers

Er wordt digitaal getoetst op bovenstaande onderdelen om te zien of de deelnemer de Nederlandse taal beheerst op niveau 3F voor de onderdelen lezen en luisteren. U kunt zich aanmelden voor:

  • het onderdeel Luisteren
  • het onderdeel Lezen
  • beide onderdelen.

Vereist aantal deelnemers 15.

Kosten per persoon: download het overzicht (pdf)

3. Examen Gesprekken voeren

  • 1 toets moment van 1 uur
  • 4 deelnemers

Er worden vier deelnemers tegelijkertijd getoetst. Iedere afzonderlijke deelnemer wordt geacht deel te nemen aan een discussie. De deelnemers onderbouwen hun eigen mening met argumenten en dragen bij aan een gezamenlijke conclusie. Tijdens dit examen wordt door twee docenten van het Ster College getoetst of de deelnemer voldoet aan taaleis 3F bij de mondelinge taalvaardigheden.

Vereist aantal deelnemers is 4 personen.

Kosten per persoon: download het overzicht (pdf)

Locatie programma

De taalniveautoetsen worden afgenomen bij locatie Summa Welzijn, Willem de Rijkelaan 3, Eindhoven, onderdeel van het Summa College Eindhoven.

Het examen Gesprekken voeren wordt afgenomen bij locatie Ster College, De Blécourstraat 1, Eindhoven, onderdeel van het Summa College Eindhoven.

Indien noodzakelijk houdt het Ster College zich het recht voor om de locatie te  veranderen, deelnemers worden hiervan tijdig op de hoogte gebracht. 

Bewijs van deelname

Na het behalen van de toets wordt per deelnemer een bewijs van deelname verstuurd, waarin de resultaten per toetsonderdeel vermeld staan.

Aanmelden individueel

Via het aanmeldformulier.

Aanmelden groep of in company-aanbod

Runt u een kinderdagverblijf en wilt u meerdere medewerkers aanmelden of wilt u onderdelen in company aanbieden? Onze accountmanager Elise Pranger kan de mogelijkheden met u bespreken. Zij is bereikbaar per mail op elise.pranger@summacollege.nl en telefonisch op nummer 06 – 3167 5502.